12.1.17

FONDAZZJONI TAL-GWU – COMMUNITY WORK SCHEME - ĦADDIEMA


 
29416. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm ħaddiema impjegati mal-Fondazzjoni tal-GWU li tħaddem il-Community Work Scheme biex iħaddmu l-iskema u x’inhuma l-pożizzjonijiet tagħhom? Jista’ jindika wkoll għal kemm żmien huma impjegati mal-Fondazzjoni?

30/12/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-management mhux impjegat mal-Fondazzjoni.

Seduta  468
12/01/2017

No comments: