18.1.17

DIPARTIMENT TAL-ARTIJIET – GĦASSA TAL-PULIZIJA TA’ WIED IL-GĦAJN29469. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Prim Ministru: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 16792 jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk kemm-il darba l-għassa antika tal-pulizija ġewwa Wied il-Għajn għaddietx lura lid-Dipartiment tal-Artijiet u jekk iva x’se jsir minnha?

06/01/2017

  ONOR. JOSEPH MUSCAT:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Għassa tal-Pulizija l-antika f’Wied il-Għajn għada m’għaddietx lura f’idejn id-Dipartiment tal-Artijiet.

Seduta  470
17/01/2017

No comments: