31.1.17

IL-FGURA – TRIQ HOMPESCH – BUS STOP

 
30180. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: B’referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 16362 u 19880 jista’ l-Ministru jgħid jekk kemm-il darba din l-bus stop hijiex se titkabbar finalment?

23/01/2017

  ONOR. JOE MIZZI:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba li ngħatat għall-Mistoqsija Parlamentari 19880.

Seduta  476
31/01/2017

No comments: