12.1.17

FONDAZZJONI TAL-GWU – COMMUNITY WORK SCHEME – ĦADDIEMA INGAĠĠATI

 
29413. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm jirriżulta li kien hemm ħaddiema ingaġġati mal-Fondazzjoni tal-GWU fuq l-iskema Community Work Scheme sal-aħħar ta’ Diċembru 2016?

30/12/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li n-numru ta’ ħaddiema ingaġġati mal-Community Work Scheme sal-31 ta’ Diċembru 2016 kien ta’ 587.

Seduta  467
10/01/2017

No comments: