12.1.17

KAPITOLU 452 TAL-LIĠIJIET TA’ MALTA – EMENDI RELATTIVI 
 
29419. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra xi żviluppi hemm dwar l-emendi relattivi għall-Kapitolu 452 tal-Liġijiet ta’ Malta?

30/12/2016

  ONOR. HELENA DALLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Imsieħba Soċjali fi ħdan il-Bord dwar ir-Relazzjonijiet dwar l-Impjiegi għamlu l-proposti tagħhom lill-Gvern f’Diċembru li għadda, u issa l-Gvern qiegħed jevalwa dawn il-proposti u jipprepara l-pożizzjoni tiegħu.

Seduta  468
12/01/2017

No comments: