12.1.17

FONDAZZJONI TAL-GWU – UNION

 
29418. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra liema Union tirrappreżenta l-ħaddiema ingaġġati fl-iskema mħaddma mill-Fondazzjoni tal-GWU?

30/12/2016

  ONOR. HELENA DALLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li d-Dipartiment ma għandux l-informazzjoni mitluba fil-mistoqsija.

Seduta  468
12/01/2017

No comments: