31.1.17

DIPARTIMENT TAL-ARTIJIET – GĦASSA TAL-PULIZIJA TA’ WIED IL-GĦAJN.


 
30173. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Prim Ministru: B’referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 16792 u 29469 jista’ l-Ministru jgħid għal liema raġuni l-Għassa tal-Pulizija l-antika ta’ Wied il-Għajn baqgħet ma ġietx lura f’idejn id-Dipartiment tal-Artijiet peress li tinsab abbandunata?

23/01/2017

  ONOR. JOSEPH MUSCAT:  Ninforma lil-Onor. Interpellant li ninsab nfurmat li  peress li għaddejjin proċeduri quddiem l-Awtorita ta’ l-Ippjanar biex tigi mibnija għassa ġdida f’Wied il-Għajn bil-ħtiġijiet moderni flok l-Għassa tal-Pulizija l-antika, sakemm johorġu il-permessi u susegwentament jibda u jitlesta ix-xoghol, il-hsieb preżenti hu li l-pussess ta’ l-għassa l-qadima tibqa f’idejn il-Pulizija.  

Seduta  475
30/01/2017

No comments: