10.1.17

SANTA LUĊIJA – BERĠA TAS-SAĦĦA


 
29403. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għas-Saħħa: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’servizzi ngħataw mill-Berġa tas-Saħħa ġewwa Santa Luċija  u kemm persuni attendew matul l-2016? X’tiswijiet saru fl-istess Berġa u kemm intefqu spejjeż għal dan l-għan? 

30/12/2016

  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li fil-Berġa tas-Saħħa ġewwa Santa Luċija jingħata servizz ta’ tabib tal-familja, ta’ infermiera u ta’ Speech Language Pathologist.
Matul l-2016 kien hemm 1,926 persuni li ħadu servizz minn din il-berġa.Għat-tieni parti tal-mistoqsija nirreferi lill-Onorevoli Interpellant għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 27168.

Seduta  466
09/01/2017

No comments: