12.1.17

FONDAZZJONI TAL-GWU – COMMUNITY WORK SCHEME – SESSJONIJIET TA’ TAĦRIĠ

 
29414. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’sessjonijiet ta’ taħriġ saru mill-Fondazzjoni tal-GWU permezz tal-Community Work Scheme, u kemm attendew persuni għalihom?

30/12/2016
  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li matul is-sena li għaddiet il-management kien impenjat li jqassam il-ħaddiema skont il-ħtiġijiet li hemm bżonn u li kull wieħed u waħda minnhom ikollhom designation tax-xogħol tagħhom. Issa li dan ix-xogħol wasal kważi fit-tmiem, il-management qiegħed jipprepara t-taħriġ li hemm bżonn skont kif meħtieġ mill-post tax-xogħol.

Seduta  467
10/01/2017

No comments: