18.1.17

UFFIĊĊJU TAL-AVUKAT ĠENERALI – PERSUNI NGAĠĠATI
29465. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni ġodda ġew ingaġġati mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tul is-sena li għaddiet u f’liema grad? Jista’ jgħid x’sejħiet ġodda se jkun hemm tul din is-sena?06/01/2017  ONOR. OWEN BONNICI:  Fis-sena 2016 ġew impjegati ħames avukati fi grad ta’ trainee lawyers.

Għas-sena 2017 hemm pjanat;

1.            sejħa ta’ żewġ trainee lawyers ġodda u

2.            sejħa ta’ żewġ trainee lawyers u avukat li huma replacement ta’nies li rreżżenjaw matul 2016.

3.            sejħa ta’ tlett Higher Clerical Officers li huma replacement ta’nies li rrezzenjaw matul 2016.Seduta  469

16/01/2017

No comments: