18.1.17

IŻ-ŻEJTUN – TRIQ LABOUR U TRIQ ALFREDO CACHIA ZAMMIT - STIMA

29474. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid jekk saritx stima mill-kunsill lokali tal-ispejjeż neċessarji sabiex Triq Labour u Triq Alfredo Cachia Zammit fiż-Żejtun  tiġi rranġata stante l-istat tagħha?

06/01/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninsab infurmat mill-Kunsill Lokali taż-Żejtun li x-xogħol se ssir minn Transport Malta. Għaldaqstant, nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi l-mistoqsija tiegħu lill-Ministru konċernat.

Seduta  470
17/01/2017

No comments: