18.1.17

GWU – COMMUNITY WORK SCHEME – PERFORMANCE SECURITY
29422. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’tip ta’ performance security għandhom il-ħaddiema fil-Community Work Scheme mħaddma mill-GWU, x’inhu l-ammont u għal kemm żmien?30/12/2016  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-ħaddiema għandhom performance bonus ta’ 5% tal-paga fuq bażi ta’ sena kalendarja.Seduta  469

16/01/2017

No comments: