10.1.17

MONTE DI PIETÀ – DEHEB DEPOŻITAT TAĦT L-ISKEMA TA’ RAHAN F’IDEJN IL-GVERN


 
29408. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm deheb depożitat taħt l-iskema ta’ rahan f’idejn il-Gvern fil-Monte di Pietà sal-aħħar ta’ Diċembru 2016 u jista’ jinforma lill-Kamra liema huwa l-ixjeħ rahan li għadu veljanti u li ma nġabarx?

30/12/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li sal-31  ta’  Diċembru 2016 kien hemm 3,081 depożitu ta’ deheb depożitat taħt l-iskema ta’ rahan f’idejn il-Gvern fil-Monte di Pietà u l-ixjeħ depożitu ta’ rahan li għadu ma nġabarx ilu depożitat mill-1981.

Seduta  466
09/01/2017

No comments: