18.1.17

BERĠA TAS-SAĦĦA TA’ WIED IL-GĦAJN - SERVIZZI
29468. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għas-Saħħa: Jista’ l-Ministru jgħid x’servizzi ngħataw, kemm persuni attendew u x’tiswijiet saru u kemm intefqu spejjeż għal dan l-għan, fil-Berġa tas-Saħħa ġewwa Wied il-Għajn matul l-2016?06/01/2017  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma l-Onorevoli Interpellant li fil-Berġa tas-Saħħa ta’ Wied il-Għajn jingħata servizz ta’ tabib tal-familja u ta’ infermiera filwaqt li fl-2016 attendew 2,055 persuna. Matul l-2016 saru xogħolijiet fosthom tiswijiet fil-membrane ta’ din l-imsemmija berġa.Seduta  469

16/01/2017


No comments: