19.1.17

QRATI MALTIN U GĦAWDXIN – ITTRI UFFIĊJALI TAĦT L-ARTIKOLU 166A
29476. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il ittra uffiċjali taħt l-artikolu 166A ġiet ippreżentata s-sena li għaddiet fil-Qrati Maltin u Għawdxin?

06/01/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Matul is-sena 2016 in-numru ta’ ittri uffiċjali taħt l-artikolu 166A tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta li ġew ippreżentati fil-Qorti ta’ Malta kien kif muri hawn taħt:
Qorti
Ammont ta’ Ittri Uffiċjali
(Art. 166A)
Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili
148
Qorti tal-Maġistrati (Malta)
2428
Matul is-sena 2016 in-numru ta’ ittri uffiċjali taħt l-artikolu 166A tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta li ġew ippreżentati fil-Qorti ta’ Għawdex kien kif muri hawn taħt:

Qorti
Ammont ta’ Ittri Uffiċjali
(Art. 166A)
Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili
11
Qorti tal-Maġistrati (Għawdex)
113

Seduta  471
18/01/2017No comments: