18.1.17

PERSUNI REĠISTRATI LI JAĦDMU PART-TIME  


29470. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati li qed jaħdmu part-time sal-aħħar tas-sena li għaddiet u jista’ jindika kemm minnhom kellhom impjieg part-time bħala impjieg prinċipali? Jista’ jindika wkoll kemm minnhom għandhom impjieg part-time ma’ wieħed full-time? 

06/01/2017

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li skont l-informazzjoni li għandha l-Jobsplus, in-numru ta' persuni li kienu impjegati fuq bażi part time fl-aħħar ta’ Ġunju 2016 kien 60,394 persuna. Minn dawn 36,155 persuna kellhom impjieg part time bħala dak prinċipali u 24,239 persuna li kellhom impjieg part time kif ukoll full time.

Nixtieq ninforma lill-Onor. Interpellant li l-aħħar ċifri ppubblikati huma ta` Ġunju 2016.

Seduta  470
17/01/2017

No comments: