26.1.17

QRATI – SENTENZA TA’ PROBATION


 
29482. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw sentenzi ta’ probation mill-Qrati tagħna fis-sena 2016?

06/01/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Fis-sena 2016 ingħataw total ta mitejn, wieħed u erbgħin (241) sentenzi ta’ probation.
Mitejn, ħamsa u tletin (235) fil-Qorti ta’ Malta u sitta (6) fil-Qorti ta’ Għawdex.

Seduta  472
23/01/2017

No comments: