26.1.17

IŻ-ŻEJTUN – GĦASSA – RAPPORTI TA’ SERQ U FRODI

 
29485. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti ta’ serq u frodi li ġew irrappurtati fl-għassa taż-Żejtun tul is-sena 2016?

06/01/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi ninsab infurmat li matul is-sena 2016 l-ammont ta’ rapporti ta’ serq u frodi li ġew irrappurtati fl-Għassa taż-Żejtun kien ta’ 98, minn dawn kien hemm 87 każ ta’ serq u 11il-każ ta’ frodi.

Seduta  472
23/01/2017

No comments: