12.1.17

FGURA – TRIQ HOMPESH – BUS STOP SHELTERS


 
29409. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk kemm-il darba ż-żewġ bus stop shelters li jinsabu fl-aħħar tat-Triq Hompesch, Fgura humiex sejrin isiru tul din is-sena issa li ġew ppubblikati r-Request for Proposals?

30/12/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-programm hekk kif ser ikunu qegħdin jiġu stallati dawn il-bus shelters ikun stabbilit ġaladarba jiġi identifikat il-kuntrattur il-ġdid u dan wara li issir l-aġġudikazzjoni tar-Request For Proposals.

Seduta  467
10/01/2017

No comments: