26.1.17

ĦAL GĦAXAQ – GĦASSA – RAPPORTI TA’ SERQ U FRODI

 
29489. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti ta’ serq u frodi li ġew irrappurtati fl-għassa ta’ Ħal Għaxaq tul is-sena 2016?

06/01/2017

  ONOR. CARMELO ABELA: Ninforma lill-Onor. Interpellant illi ninsab infurmat li matul is-sena 2016 l-ammont ta’ rapporti ta’ serq u frodi li ġew irrappurtati fl-Għassa ta’ Ħal Għaxaq kien ta’ 30, minn dawn kien hemm 27 każ ta’ serq u 3 każi ta’ frodi.

Seduta  473
24/01/2017

No comments: