10.1.17

ŻEJTUN – BERĠA TAS-SAĦĦA


 
29405. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għas-Saħħa: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’servizzi ngħataw fil-Berġa tas-Saħħa ġewwa ż-Żejtun u kemm persuni attendew matul l-2016? X’tiswijiet saru u kemm intefqu spejjeż għal dan l-għan, kif ukoll x’inhuwa previst li jintefaq tul is-sena 2017?

30/12/2016


  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li fil-Berġa tas-Saħħa ġewwa ż-Żejtun  jingħata servizz ta’ tabib tal-familja, ta’ infermiera u ta’ Speech Language Pathologist filwaqt li matul l-2016 attendew 4,623 persuna.

Seduta  466
09/01/2017

No comments: