31.1.17

PERSUNI LI WAQFU JIRREĠISTRAW MILL-EWWEL PARTI TAR-REĠISTRU.


 
30181. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni waqfu jirreġistraw mill-ewwel parti tar-reġistru tax-xogħol mal-Korporazzjoni Jobsplus tul is-sena 2016? Kemm persuni gew maqtugħa fl-istess perjodu u kemm irtiraw?

23/01/2017

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li skont l-informazzjoni li għandha l-Jobsplus, in-numru ta’ persuni li waqfu jirreġistraw mill-ewwel parti tar-reġistru tax-xogħol minn Jannar sa Diċembru 2016 kien ta’ 4,775 persuna (unique). Fl-istess perjodu kien hemm 865 persuna oħra li ġew maqtugħa (unique) filwaqt li 53 persuna irtiraw.

Seduta  476
31/01/2017

No comments: