12.1.17

FONDAZZJONI TAL-GWU - UNION


 
29417. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra liema Union tirrappreżenta l-ħaddiema ingaġġati fl-iskema mħaddma mill-Fondazzjoni tal-GWU?

30/12/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-ħaddiema impjegati mal-Fondazzjoni mhuma rrappreżentati mill-ebda union.

Seduta  468
12/01/2017

No comments: