26.1.17

QRATI – SENTENZI SOSPIŻI

 
29486. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw sentenzi sospiżi mill-Qrati tagħna fis-sena 2016?

06/01/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Fis-sena 2016 ingħataw  total ta’  erba’ mija, u tmenin  (480) sentenzi sospiżi.
Erba’ mija u erbgħa u sebgħin (474)  mill-Qorti ta’ Malta. u sitta (6) mill- Qorti ta’ Għawdex.

Seduta  472
23/01/2017

No comments: