12.1.17

ĦAL TARXIEN – TRIQ SAN FRANĠISK – SKART ILLEGALI


 
29411. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jara li l-iskart li ġie mixħut illegalment f’parti viċin Triq San Franġisk Ħal Tarxien jitneħħa u jinforma lill-Kamra jekk ittieħdux passi legali?

30/12/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant, biex jindirizza l-Mistoqsija lill-Ministru konċernat.

Seduta  467
10/01/2017

No comments: