10.1.17

FGURA – BERĠA TAS-SAĦĦA

29404. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għas-Saħħa: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra f’liema stadju waslu d-diskussjonijiet dwar ir-rilokazzjoni tal-Berġa tas-Saħħa ġewwa l-Fgura?  X’servizzi ngħataw u kemm persuni attendew matul l-2016?  X’tiswijiet saru u kemm intefqu spejjeż għal dan l-għan? 

30/12/2016

  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li d-diskussjonijiet dwar ir-rilokazzjoni tal-Berġa tas-Saħħa ġewwa l-Fgura bejn id-Dipartiment tal-Kura Primarja u l-Kunsil Lokali għadhom għaddejjin.Fil-Berġa tas-Saħħa ġewwa l-Fgura jingħata servizz ta’ tabib tal-familja, ta’ infermiera u ta’ Speech Language Pathologist u matul l-2016 attendew 2,022 persuna.

Seduta  466
09/01/2017

No comments: