26.1.17

IL-FGURA – GĦASSA – RAPPORTI TA’ SERQ U FRODI


29487. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti ta’ serq u frodi li ġew irrappurtati fl-għassa tal-Fgura tul is-sena 2016?

06/01/2017

  ONOR. CARMELO ABELA: Ninforma lill-Onor. Interpellant illi ninsab infurmat li matul is-sena 2016 l-ammont ta’ rapporti ta’ serq u frodi li ġew irrappurtati fl-Għassa tal-Fgura kien ta’ 101, minn dawn kien hemm 93 każ ta’ serq u 8 każi ta’ frodi.

Seduta  473
24/01/2017

No comments: