10.1.17

ŻGĦAŻAGĦ REĠISTRATI BĦALA NEET.


 
29407. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm żgħażagħ li skont l-eżerċizzju li kellu jsir f’Novembru 2016 jinsabu reġistrati bħala NEET (Not in Education, Employment or Training)?

30/12/2016

 

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li skont l-eżerċizzju li sar jidher li hemm 6738 żgħażugħ/a bejn il-15 u l-24 sena li mhux qed jidhru fix-xogħol jew fl-edukazzjoni. Madankollu hekk kif ħareġ ukoll miċ-Ċensiment taż-Żgħażagħ, din iċ-ċifra ma tinkludix informazzjoni dwar żgħażagħ li jkunu bdew jaħdmu imma l-formola tal-bidu tal-impjieg ma tkunx għadha waslet għand il-Jobsplus, żgħażagħ li qegħdin jistudjaw f’istituzzjoni privata, żgħażagħ li qed jieħdu sehem f’xi skema, żgħażagħ li qegħdin jaħdmu barra minn Malta, u żgħażagħ li għażlu li jagħmlu xogħol fil-volontarjat kemm f’Malta kif ukoll barra minn pajjiżna.  

Seduta  466
09/01/2017

No comments: