31.1.17

RILOKAZZJONI TA’ RZIEZET TAL-BAQAR

 
30178. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima: Jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi żviluppi wara l-mistoqsija parlamentari 28618 dwar ir-rilokazzjoni tal-irziezet in kwistjoni?

23/01/2017

  ONOR. JOSÈ HERRERA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li sussegwentament id-deċiżjoni mogħtija mill-Qorti tal-Appell (Sede Inferjuri), il-permess outlinereġa' mar quddiem it-Tribunal ta' Revizjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar  għall-kunsiderazzjonijiet ulterjuri skont kif ġie ordnat mill-istess Qorti tal-Appell. Il-każ diġa' qed jinstema' quddiem l-imsemmi tribunal.

Seduta  475
30/01/2017

No comments: