12.1.17

BORMLA – TRIQ IL-MITĦNA – TISWIJIET FIL-ĦITAN


 
29410. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jara li jsiru t-tiswijiet neċessarji fil-ħitan ta’ barra tal-mitħna li tinsab f’Triq il-Mitħna Bormla billi hemm tmermir evidenti fl-estern?

30/12/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jirreferi l-Mistoqsija lill-Ministru kkonċernat.

Seduta  467
10/01/2017

No comments: