18.1.17

ĦAL TARXIEN – TRIQ PALMA - XOGĦLIJIET


29467. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 28620 jista’ l-Ministru jgħid kemm kienet l-ispiża finali fuq Triq Palma, Ħal Tarxien?06/01/2017  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-ispiża finali għadha ma ġietx konkluża.Seduta  469

16/01/2017


No comments: