20.10.16

ŻEJTUN – RAPPORT DWAR L-ISTAT TRIQ IL-LABOUR SA TRIQ ALFREDO CACHIA ZAMMIT


 
27193. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jibgħat uffiċjali tal-Malta Transport sabiex jippreżentaw rapport dwar l-istat preżenti ta’ Triq il-Labour sa Triq Alfredo Cachia Zammit, Żejtun u possibbilment stima tal-ispejjeż neċessarji?

03/08/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li Transport Malta ser tagħmel xogħlijiet meħtieġa fuq Triq Alfredo Cachia Zammit hekk kif jitlestew ix-xogħlijiet li ser isiru mill-Water Services Corporation.

Seduta  428
18/10/2016

No comments: