26.10.16

PENSJONANTI LI KIENU QED JIRĊIEVU PENSJONI MHUX KONTRIBUTORJA.

27389. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hu n-numru ta’ pensjonanti f’pajjiżna li sal-aħħar ta’ Ġunju 2016  kienu qed jirċievu pensjoni mhux kontributorja?

18/08/2016

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi, in-numru ta’ pensjonanti li kienu qed jirċievu pensjoni kontributorja, sal-aħħar ta’ Awwissu 2016 huwa kif jidher fit-tabella t’hawn taħt.

Pensjoni Mhux Kontributorja
Statistika sal-aħħar ta’ Awwissu 2016
Tip ta' Pensjoni
Pensjonanti
Pensjoni tal-Età (AP)
4,866
Pensjoni ta’ Di¿abilità (BLD)
297
Pensjoni ta’ Di¿abilità (HP)
2,122
Pensjoni tal-Wens (PW)
85
Pensjoni ta’ Diżabilità (SHP)
803
Total
8,173

Seduta  431
25/10/2016

No comments: