11.10.16

WIED IL-GĦAJN - BERĠA.


 
27172. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għas-Saħħa: B’referenza għar-risposta għad-domanda parlamentari 26601, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet komplew saru fil-Berġa tas-Saħħa ta’ Wied il-Għajn u x’servizz huwa pjanat li tagħti?

02/08/2016

  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li fil-Berġa tas-Saħħa ta’ Wied il-Għajn sar xoghol ta’ waterproof membrane. Is-servizzi li jingħataw huma dawk ta’ infermiera u tabib tal-familja u mit-30 ta’ Awwissu 2016 il-berga bdiet tinfetaħ tliet ijiem fil-ġimgħa sabiex b’hekk żdied aktar dan is-servizz.

Seduta  425
11/10/2016

No comments: