26.10.16

CARITAS –RAPPORT “A MINIMUM ESSENTIAL BUDGET FOR DECENT LIVING”
27390. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jindika x’passi ser jittieħdu jew ittieħdu mill-Ministeru wara r-rapport preżentat mill-Caritas “A minimum essential Budget for Decent Living”? Jista’ wkoll jinforma lill-Kamra jekk kemm-il darba sarux laqgħat mill-Ministeru mas-soċjetà ċivili dwar dan?18/08/2016  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Kuntrarju għal dak li ġara taħt amministrazzjoni preċedenti, minflok il-Gvern qal li l-faqar huwa perċezzjoni, iltqajna mal-Caritas u saru attivitajiet fejn kien diskuss id-dokument.

Nassigura lill-Onor. Interpellant illi qed u se jkunu qed jittieħdu l-passi neċessarjiSeduta  433

26/10/2016

No comments: