13.10.16

ŻEJTUN – BERĠA TAS-SAĦĦA. 
27177. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għas-Saħħa: B’referenza għar-risposta għad-domanda parlamentari 26601, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’pożizzjoni tinsab fiha l-Berġa tas-Saħħa taż-Żejtun u x’xogħlijiet ser isiru?

02/08/2016

  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li wara diskussjonijiet bejn id-Dipartiment tas-Saħħa u l-Kunsill Lokali taż-Żejtun sar qbil li jsir tisbieh fil-berġa taż-Żejtun fl-2017.

Seduta  426
12/10/2016

No comments: