26.10.16

JOBSPLUS - SPEZZJONIJIET27286. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru spezzjonijiet mill-ispettorat fil-Jobsplus u kemm kien hemm infrazzjonijiet tul din is-sena?

05/08/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li minn Jannar 2016 sa Settembru 2016, l-ispetturi ta’ Jobsplus għamlu 4602 spezzjoni fuq postijiet tax-xogħol u li fihom intervistaw 8607 ħaddiem. Dawn l-ispezzjonijiet irriżultaw f’2861 infrazzjoni.

Seduta  431
25/10/2016

No comments: