20.10.16

MINISTERU GĦALL-INTERN U S-SIGURTÀ NAZZJONALI - TALBIET LILL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN DWAR L-OPERAT TAL-MINISTERU.


 
27198. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm saru talbiet lill-Uffiċċju tal-Ombudsman mill-1 ta’ Ottubru 2015 sal-lum rigward l-operat tal-ministeru, tal-korporazzjonijiet u fid-dekasteru kolluli jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali? Jista’ jindika l-eżitu ta’  dawn it-talbiet?

03/08/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat li mill-1 ta’ Ottubru 2015 kien hemm disa’ talbiet.

Seduta  429
19/10/2016

No comments: