20.10.16

MINISTERU GĦAT-TRASPORT U L-INFRASTRUTTURA - TALBIET LILL-KUMMISSARJU GĦALL-INFORMAZZJONI U L-PROTEZZJONI TAD-DATA DWAR L-OPERAT TAL-MINISTERU


 
27189. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm saru talbiet lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data mill-1 ta’ Ottubru 2015 sal-lum rigward l-operat tal-ministeru, tal-korporazzjonijiet u d-dekasteru kollu li jaqgħu, taħt il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura? Jista’ jindika l-eżitu ta’ dawn it-talbiet?

02/08/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jirreferi l-Mistoqsija Parlamentari lill-Ministru kkonċernat.

Seduta  427
17/10/2016

No comments: