26.10.16

JOBSPLUS - NEFQA27394. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra għalfejn kien hemm żieda doppja fl-infiq tat-tindif (cleaning) mill-korporazzjoni ETC, illum Jobsplus, bejn is-sena 2014 fejn intefaq €71,369 u s-sena 2015 fejn intefqu €145,043?

18/08/2016
  

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor' Interpellant li ż-żieda msemmija hija dovuta għal dawn ir-raġunijiet:

·              Żieda fis-sigħat tal-kuntrattur; ftit iktar minn 800 mitt siegħa minħabba l-uffiċini ta’ Pembroke u Mtarfa li tammonta għal kwazi €6,800.
·              Żieda fir-rata ta’ ħlas; minn €5.85 fis-siegħa fl-2014 għal €7.56 fl-2015 inkluż VAT – total ta’ sigħat maħduma kienu ftit  iktar minn 16,900 li jammonta għal €29,000.
·              Invoices tas-sena 2014 li tħallsu fl-2015 - €31,000.

Seduta  433
26/10/2016

No comments: