11.10.16

IL-FGURA – TRIQ HOMPESCH – BUS STOP SHELTERS.


 
27170. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: B’referenza għar-risposta għad-domanda parlamentari 20805, jista’ l-Ministru jinforma lill-Karma jekk kemm-il darba kienx hemm xi żviluppi fuq iż-żewġ bus stop shelters li jinsabu fl-aħħar tat-Triq Hompesch, Fgura?

02/08/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li Transport Malta qiegħda fil-proċess li tippubblika Request for Proposals ġdid li jirrigwardja l-installazzjoni ta’ numru ta’ bus shelters ġodda f’diversi lokalitajiet.

Infurmat ukoll li permezz ta’ din is-sejħa ser ikun possibbli jinbidlu iż-żewġ bus shelters  li hemm fi Triq Hompesch fil-Fgura.

Seduta  425
11/10/2016

No comments: