25.10.16

RZIEZET GĦAT-TROBBIJA TA’ BAQAR . Hal-Ghaxaq.
27203. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima: B’referenza għar-risposta għad-domanda parlamentari 26681, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta huwa previst li r-razzett li hemm Ħal Għaxaq jiġi definittivament rilokat is-Siġġiewi?

03/08/2016

  ONOR. JOSÈ HERRERA:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għar-risposta li ngħatat għall-mistoqsija parlamentari 27201.

Seduta  430
24/10/2016

No comments: