20.10.16

MINISTERU GĦAT-TRASPORT U L-INFRASTRUTTURA - TALBIET LILL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN DWAR L-OPERAT TAL-MINISTERU


27192. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm saru talbiet lill-Uffiċċju tal-Ombudsman mill-1 ta’ Ottubru 2015 sal-lum rigward l-operat tal-ministeru, tal-korporazzjonijiet u fid-dekasteru kollu li jaqa’ taħt il-Ministeru għat-Transport u l-Infrastruttura? Jista’ jindika l-eżitu ta’ dawn it-talbiet?

03/08/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jirreferi l-Mistoqsija Parlamentari lill-Ministru kkonċernat.

Seduta  428
18/10/2016

No comments: