20.10.16

RZIEZET GĦAT-TROBBIJA TA’ BAQAR


 
27201. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima: B’referenza għar-risposta għad-domanda parlamentari 26681, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta huwa previst li r-razzett li hemm Ħal Tarxien jiġi definittivament rilokat is-Siġġiewi?

03/08/2016


ONOR. JOSÈ HERRERA:  Ninforma lil Onor. Interpellant illi m’huwiex possibli li tingħata data definittiva meta dan ir-razzett partikolari jiġi relokat.   Dan minħabba li r-relokazzjoni tiddependi minn diversi fatturi li m’humiex taħt il-kontroll ta’ dan il-Ministeru.  Dan il-Ministeru pero’ lest li jibqa’ jassisti r-raħħala kkonċernati sabiex dan l-oġġettiv jintlaħaq.

Seduta 429
19/10/2016

No comments: