20.10.16

MINISTERU GĦAS-SAĦĦA – TALBIET LILL-KUMMISSARJU TAD-DATA U L-INFORMAZZJONI
27184. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għas-Saħħa: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm saru talbiet lill-Kummissarju tad-Data u l-Informazzjoni mill-1 ta’ Ottubru 2015 sal-lum, rigward l-operat tal-Ministeru, dekasteru u l-korporazzjonijiet li jaqgħu taħtu? Jista’ jindika l-eżitu tagħhom?

02/08/2016

  ONOR. CHRIS FEARNE:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jindirizza l-mistoqsija tiegħu lill-Ministru kkonċernat.

Seduta  427
17/10/2016

No comments: