10.10.16

SANTA LUĊIJA - BERĠA27168. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għas-Saħħa: B’referenza għar-risposta għad-domanda parlamentari 26601, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet saru fil-Berġa tas-Saħħa ta’ Santa Luċija?

02/08/2016

  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ġewwa l-berġa ta’ Santa Luċija sar xogħol ta' manutenzjoni u tisbieħ. Sar ukoll xoghol infrastrutturali fejn saħansitra nbiddlu s-soqfa, tibdil ta’ bibien, aluminju u aperturi, sistema tal-ventilazzjoni, għamara u tagħmir mediku ġdid.

Seduta  424
10/10/2016

No comments: