20.10.16

RAĦAL ĠDID – RAPPORT DWAR L-ISTAT TA’ TRIQ ĦAL LUQA–


 
27190. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jibgħat uffiċjali tal-Malta Transport sabiex jippreżentaw rapport dwar l-istat preżenti ta’ Triq Ħal Luqa Raħal Ġdid u possibbilment stima tal-ispejjeż neċessarji?

02/08/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li din it-triq ma taqax taħt ir-responsabbilta’ ta’ Transport Malta.

Seduta  428
18/10/2016

No comments: