26.10.16

HOUSEHOLD BUDGETARY SURVEY27395. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra f’liema stadju jinsab il-kumpilazzjoni tal-istatistika marbuta mal-Household Budgetary Survey li jmiss?

18/08/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ngħarraf lill-Onorevoli Interpellant illi l-ġbir tal-informazzjoni għall-Household Budgetary Survey beda f’Marzu 2015 u ntemm f’April 2016. L-ewwel fażi ta’ iċċekkjar tal-informazzjoni miġbura dwar in-nefqa tal-familji beda eżatt wara li ntemm il-ġbir tal-informazzjoni u bħalissa dan l-iċċekjar tad-data qiegħed fi stadju avvanzat.  Wara din il-fażi ssir l-analiżi tal-informazzjoni miġbura u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jkun jista’ jikkompila l-ewwel stimi tan-nefqa tal-familji. Ir-rapport sħiħ jiġi ppublikat f'nofs l-2017.

Seduta  433
26/10/2016

No comments: