26.10.16

MINISTERU GĦALL-INTERN U S-SIGURTÀ NAZZJONALI – VJAĠĠI27282. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 25874 dwar kemm saru spejjeż tul is-sena li għaddiet u din is-sena sa Mejju 2016 in konnessjoni ma’ vjaġġi mill-Ministeru? Jista’ jinforma lill-Kamra kemm-il darba siefer f’dan il-perjodu u għal liema raġuni jew inizjattiva?

05/08/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li l-ispiża totali mill-Ministeru fis-sena 2015, eskluż l-entitajiet kienet ta’ € 134,030.07. Filwaqt li bejn Jannar u Mejju 2016 l-ispiża kienet ta’ € 119,899.94. Tajjeb jingħad li safar tal-AVSEC u l-uffiċju tar-Ref Comm huma nklużi f’dawn l-ammonti.

Ninfurmak li sifirt 28 darba. Ir-raġunijiet kienu marbuta mal-unjoni ewropea u laqgħat bilaterali.

Seduta  431
25/10/2016

No comments: