26.10.16

FLEMISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES27284. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid minn meta bdiet topera s-sistema tal-Flemish Public Employment Services u jista’ jindika wkoll x’riżultati waslet għalihom?

05/08/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li l-Job Matching System il-ġdida bdiet taħdem mill-4 ta’ Lulju 2016. Għaldaqstant, infurmat li għadu kmieni wisq biex wieħed jagħmel evalwazzjoni serja tar-riżultati li ħarġu mit-tħaddim ta’ din is-sistema.

Seduta  431
25/10/2016

No comments: